Home

Intézményi önértékelés pedagógus interjú válaszok

Önértékelés :: Bartfaijudi

 1. den pedagógus számára kétévente kötelező az önértékelés. A fent említett EMMI rendelet szerint: (2) Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés részét képező intézményi önértékelés területeit, szempontjait,módszereit és eszközrendszerét a hivatal dolgozza ki és az.
 2. Author: ��Aranyosine Borsodi �va Created Date: 8/11/2015 10:18:38 A
 3. iszter által jóváhagyott standardok szerint kell lefolytatni
 4. Pedagógus önértékelés 2 Pedagógiai folyamatok, tevékenységek tervezése, és a megvalósulásukhoz szükséges önreflexiók Önértékelési szempontok Intézményi elvárások Adaptált elvárások 1. Milyen a pedagógiai tervező munkája: tervezési dokumentumok, módszerek, nyomon követhetőség

Interjú készül a vezetővel, valamint a munkáltatójával az adott intézményvezető munkájáról. Kövesse a Neteducatio szakmai cikkeit, amikben segítséget, támpontot nyújtunk a pedagógus pályát érintő kérdések területén Intézményi Önértékelés Ötéves Program Intézmény neve: GYÁLI TULIPÁN Óvoda Intézmény címe:2360 Gyál Tulipán utca 23. OM azonosító:200771 Gyáli Tulipán Óvoda 2360 Gyál, Tulipán u.23 Tel/fax: 06-29-341-544 e-mail: ovihir@digikabel.hu Intézményi önértékelés Ötéves progra önértékelés pedagógus-értékelés, tanulói kompetenciamérés, egyéb mérések) Az intézmény stratégiai és operatív dokumentumainak elkészítése, módosítása során megtörténik az ellenőrzések során feltárt információk felhasználása. Intézményi önértékelés intézkedés 1.1 Az előző vezetői ellenőrzés fejlesztési tervei és az intézményi önértékelés adott vezetőre vonatkozó értékelőlapjai, önfejlesztési tervei 2 1.2 Vezetői program 2 1.3 Pedagógiai program 4 1.4 Egymást követő 2 tanév munkaterve és az éves beszámolók 5 1.5 SzMSz 7 2. Interjúk 1

Pedagógus garantált illetmény 2017.09.01-től ( differenciálás nélkül) BTMN-es tanulók mentesítése az értékelés és minősítés alól; Alkalmazás pedagógus szakképzettség nélkül az Nkt.június eleji módosítását követően (általános iskolát érintőleg) A 229/2012.Korm.rendelet módosítás Jegyzőkönyv : Intézményi önértékelés Ikt.: szám: I-677/2017 Az eljárás azonosítója O0310300012017A001 tanuló-pedagógus, szülő-pedagógus kapcsolatban is jelen van, azokat áthatja. kiértékelhetők, a válaszok és a személyre szóló eredmények kinyomtathatók, és így a későbbi. Intézményi önértékelés Iskolánkban a 2014/2015. tanévben elkezdődött az Intézményi Önértékelés teljes rendszerének előkészítése, megalakult a feladatot áttekintő és végrehajtó munkacsoport, melynek tagjai előkészítették a kérdőíves és interjús értékelések dokumentumait, valamint tájékoztatták a tanári. Az intézményi, pedagógus és vezetői önértékelés fókuszában a tanulási-tanítási folyamat, a pedagógiai munka minősége áll. Területei: A szervezet (intézmény) vagy az egyén (pedagógus, vezető) tevékenységeinek, kompetenciáinak és eredményeinek: -átfogó -szisztematikus -rendszeres -összehasonlítható

Oktatási Hivata

 1. 1.7.25. Az intézményi önértékelési rendszer működését az intézmény vezetése irányítja, az önértékelési folyamatban a nevelőtestület valamennyi tagja részt vesz. Igen. (interjú - pedagógus, vezetői, pedagógus önértékelések - 18 db) 1.8. Milyen a pedagógiai programban meghatározott tanulói értékelés működése
 2. Önértékelés: A szervezet vagy az egyén - vezető és pedagógus - tevékenységeinek, képességeinek, tudásának, viselkedésének, eredményeinek kritikai megítélése önmaga által; e kézikönyvben a standardban meghatározott és intézményi elvárásokkal bővítet
 3. Az intézményben hatékony önértékelés működik. Figyelembe veszik a kapott adatokat, azokat a fejlesztés alapjául használják fel. (vezetői és pedagógus interjú) 1.7.25. Az intézményi önértékelési rendszer működését az intézmény vezetése irányítja, a
 4. Intézményi önértékelés intézkedési terve O0311720012017A001 Intézkedési terv kezdő dátuma: 2018.02.02. Önértékelési terv befejező dátuma: 2023.02.02. Kiemelkedő területek felsorolása Önértékelés területe Intézményünkben kiemelt figyelmet fordítunk a stratégiai és operatív tervek összehangolására
 5. A pedagógus tanfelügyeleti értékelőlapjának kitöltésekor tehát, figyelembe kell venni az intézményi önértékelésnek az adott pedagógusra vonatkozó eredményeit. A pedagógus önértékelése során az adatgyűjtés folyamata: óralátogatás; interjú; dokumentumellenőrzés; kérdőívek; Az önértékelés módszerei
 6. 1.3. Interjú 1.4. Kérdőív 1.1. Dokumentumelemzés 1.1.1. Az előző pedagógusellenőrzés (tanfelügyelet) és az intézményi önértékelés adott pedagógusra vonatkozó értékelőlapjainak áttekintése: - Melyek a pedagógus kiemelkedő, és melyek a fejleszthető területei

Sziasztok! Szeretnék segítséget kérni az önértékeléssel kapcsolatban. Nálunk is lesz intézményi ellenőrzés . Kitöltettük az 5. és 6. számú melléklet kérdőívét: A vezető önértékelése, valamint az intézményi önértékelés keretében a pedagógusok elégedettségét mérő és a vezető önértékelése, valamint az intézményi önértékelés keretében a. A Vr. 145. § (4) rendelkezései alapján a pedagógusok 2016-ban kezdődő tanfelügyeleti ellenőrzésekor minden olyan pedagógus esetében, aki az ellenőrzési tervben szerepel, rendelkezésre kell állnia az intézményi önértékelés rá vonatkozó személyes eredményeinek

Az önértékelés időpontja: 2017. szeptember-október A fenti dátummal lebonyolított önértékelési eljárás értékelőlapjának megállapításai, az intézményi önértékelés keretében kitöltött kérdőívek eredményei, továbbá a feltöltött jegyzőkönyv alapján az az alábbi önfejlesztési tervvel zárjuk le az. b) a pedagógus által tartott foglalkozás, tanóra látogatása, értékelése, megbeszélése, c) az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés során látogatott foglalkozások tapasztalatainak és az összegző értékelésnek a megismerése, d) az intézményi önértékelés adott pedagógusra vonatkozó elemeinek megismerése Az érintett pedagógusok listája elérhető a pedagógus életpálya, Az esetleges interjú kérdések és válaszok kivonatát az óra/foglalkozáslátogatás jegyzőkönyvének kell majd tartalmaznia. valamint az intézményi önértékelés keretében a szülők elégedettségét mérő kérdőív dokumentumok, ezek. Author: ���br�m Tibor Created Date: 1/6/2018 3:15:05 P

Tanácsok az intézményi önértékelés jegyzőkönyvének célszerű kezeléséhez. Az intézményi önértékelés feladatai immár ötödik éve terhelik az iskolákban, óvodákban és más köznevelési intézményekben dolgozó pedagógusokat, de évről évre jelentős mennyiségű munkát garantálnak az intézmények vezetőinek és helyetteseiknek is pedagógus interjú). 1.9. Mi történik az ellenőrzés, mérés, értékelés eredményével? (Elégedettségmérés, intézményi önértékelés pedagógus-értékelés, tanulói kompetenciamérés, egyéb mérések.) 1.9.31. Az intézmény stratégiai és operatív dokumentumainak elkészítése, módosítása sorá Az önértékelés Szintjei: pedagógus önértékelés, vezetők önértékelése, intézményi önértékelés. Az alábbi táblázatban foglaljuk össze a szintekhez tartozó területeket és a módszereket. Szintek Pedagógus Vezető Intézmény Területek 1. Pedagógiai, módszertani felkészültség 1. A tanulás és tanítá

Intézményi önértékelés, pedagógiai-szakmai ellenőrzés és értékelés az interjú kérdésekre adott válaszok nem reálisak. Vezetői tanfelügyelet nem kellene 2 évenként. Javaslat: Vezetői ciklusonként1 alkalommal elegendő, a vezetői és a pedagógus ellenőrzés. Külső, felkészült szakemberek emberek mondanak. nevelési év terve és beszámolója, intézményi önértékelés, vezetővel készített interjú, pedagógusok képviselőivel készített interjú) 1.2.8. Az operatív tervezés a stratégiai célok hatékony megvalósulását szolgálja, és a dokumentumokban nyomon követhető A pedagógusok értékelési és önértékelési módszerei . A Vr. 152. § (1)-(2) bekezdéseiben elrendeli az alábbiakat: Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés során használt kérdőívek, értékelőlapok, megfigyelési, önértékelési szempontok, feldolgozási segédletek és szempontsorok (a továbbiakban együtt: ellenőrzési eszközök) egységesek és nyilvánosak A PEDAGÓGUS ÖNÉRTÉKELÉSÉNEK MÓDSZERTANA ÉS ESZKÖZEI . A pedagógus önértékelés során alkalmazott adatgyűjtés módszerei: 1. dokumentumelemzés: az alábbi dokumentumok elemzése történik meg 1.1. Az előző tanfelügyeleti ellenőrzés és az intézményi önértékelés adott pedagógusra vonatkozó értékelőlapja

Pedagógus Önértékelés - Neteducati

Intézményi Önértékelés Adatgyűjtési feladatok, felelősök, határidők Önértékelési feladatok, kérdő- Az önértékelésben érintett pedagógus számára tájékoztatást kell adni az üteme-zésről, az értékelésben részt vevő szemé- interjú 2 évente 1x 4_interjú-ovped-önért-ovodavez Interjú eredmé-nyét. Interjú a pedagógussal. Interjú az értékelt pedagógus vezetőjével. A pedagógus értékelésének elkészítése (er. ő. sségek, fejleszthet. ő. területek a pedagógus kompetenciák indikátorai alapján) Visszajelzés a kollégának, célkitűzések a öt évre szóló . önfejlesztési tervet . készítéséhe 9. Vezetői interjú a pedagógus munkájának önértékeléséhez (10.) 10. Pedagógus önértékelési összesítő sablon (11.) 11. Pedagógus önfejlődési terv - Sablon (12.) 12. Összegző pedagógus önértékelő sablon (13.) 13. Az OH felületére feltöltendő JEGYZŐKÖNYV (az önértékelés összegző dokumentumai) - Sablon (14. Az intézményi önértékelés szempontrendszere nem jelenik meg közvetlenül, de tartalmában jelen van a beszámolókban. 1.5. Milyen a pedagógusok éves tervezésének, és tényleges megvalósulásának a viszonya? 1.5.16. A pedagógus, tervező munkája során figyelembe veszi az intézménye vonatkozásában alkalmazot

2017.évi önértékelési dokumentum minták (óvoda, általános ..

Intézményi önértékelés BMSZC Verebély László Techniku

Iskolai előadás pedagógus és intézményi ellenőrzésről 1. Változások a közoktatásban 2. A köznevelés értékelési keretrendszere Minősítés Tanfelügyelet Önértékelés Pedagógus értékelése külső elvárások mentén. Pedagógus, vezető, intézmény értékelése saját célok mentén Az Intézményi Önértékelési Éves Terv megvitatása, elfogadása. 2018.09.18. BECS vezető jegyzőkönyv PEDAGÓGUS ÖNÉRTÉKELÉS A 2018/2019-es tanév első félévi pedagógiai-szakmai ellenőrzési (tanfelügyeleti) tervbe bekerült pedagógusok, akiknek pedagógiai (szakmai) önértékelés megvalósul: 2019.01.31-ig A felmérésen kapott válaszok összesítése. Ha szükséges volt a papír alapú kérdőíves fel- A vezetői interjú javasolt kérdései a pedagógus munkájának önértékeléséhez: Batthyány Ilona Általános Iskola Intézményi önértékelés 12 A PEDAGÓGUS ÖNÉRTÉKELÉSÉNEK A TERÜLETEI, ELVÁRÁSOK 1

Intézményi önértékelés « Zsigmond Király Általános Iskol

A pedagógus önértékelés A pedagógus önértékeléssel érintett pedagógusok névsorát az 1. számú melléklet tartalmazza. A pedagógus önértékelés során az adott évben ellátandó: - előkészítő szakaszba, - adatgyűjtő szakaszba, - önértékelési szakaszba, valamint - a jövőre vonatkozó célkitűzési szakaszb Intézményi Önértékelés Éves Terv Az Intézményi Önértékelési Éves Terv szakmai irányítója, koordinátora: Főigazgató, főigazgató-helyettesek, tagintézmény igazgatók, tagintézmény igazgató-helyettesek de ebben az esetben az adott válaszok gyakoriságát rögzíteni kell az informatikai rendszerben 8. A pedagógus a vezető segítségével az önértékelés eredményére épülő két évre szóló önfejlesztési tervet készít, amelyet feltölt az informatikai rendszerbe. Az önfejlesztési tervet értékelési területenként, az eredeti intézményi elvárásokat és az értékelést tartal-mazó táblázatba kell feltölteni intézményi önértékelés pedagógus-értékelés, tanulói kompetenciamérés, egyéb mérések.) Az intézmény stratégiai és operatív dokumentumainak elkészítése, módosítása során megtörténik az ellenőrzések során feltárt információk felhasználása - A pedagógus belső értékelésének az intézményi önértékelés keretében a pedagógus tanfelügyeleti ellenőrzését megelőzően, legalább kétévente meg kell történnie. • Az intézmény esetében - A teljes körű intézményi önértékelést a tanfelügyeleti 5 éves ellenőrzési - értékelés

Intézményi önértékelés 76

Magyarország Kormánya - főoldal főolda A pedagógus önértékelő kérdőíve Kérjük, gondolja végig és értékelje, hogy a felsorolt állítások közül melyik milyen mértékben igaz. A legördülő menü segítségével válassza a véleményét tükröző értéket 0 és 5 között, ahol: 5 = teljesen egyetért 4 = többségében így van 3 = általában iga

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS Alapelvek folytatás Az intézményi önértékelés fókuszában a tanulási-tanítási folyamat, a pedagógus, a vezető és az intézmény pedagógiai munkájának a minősége áll. A viszonyítási alapot az általános szakmai elvárások és az azok, valamint az intézményi célok mentén értelmezett sajá intézményi önértékelés értékelőlapjai, valamint a kapcsolódó intézkedési tervek 2 1.7 A pedagógus-önértékelés eredményeinek összegzése 14 1.8 A pedagógiai munka infrastruktúrájának megismerése 15 2. Interjúk 20 2.1 Vezetővel készült interjú 20 2.2 Pedagógusokkal készült interjú 25 2.3 Szülőkkel készült. -Intézményi önértékelés beszámítása -Foglalkozás dokumentumai (éves program, foglalkozásterv, foglalkozás naplója, produktumok - ha van) •Megfigyelés -Foglalkozások - hasonlóan az ellenőrzésnél megbeszéltekkel. Hangsúly a kompetenciákon kb 80 szempont alapján; értékelés: n.é. - 0-1-2-3 •Interj intézményi önértékelést először a 2016. évi ellenőrzésben érintettekre kell elvégezni, de legkésőbb 2017. június 30-ig minden pedagógusra, 2020. június 30-ig minden intézményre vonatkozóan el kell végezni a teljes körű intézményi önértékelést. A 2015. évben az intézményi önértékelés csak az országo (Intézményi Honlap, Vezetői interjú, Pedagógus interjú) A pedagógusok nagy többsége rendszeresen alkalmazza oktató-nevelő munkája során a meglévő IKT eszközöket. (Infrastruktúra megfigyelése, Vezetői interjú, Pedagógus interjú) Az intézményben speciális végzettséggel rendelkező szakemberek segítségével érik el.

Az intézményi önértékelési rendszer indulás

Intézményi Önértékelés. Intézményi Önértékelés Pedagógus, vezető, Intézmény elvárások Belső Ellenőrzési Csoport 2015. szeptember 30. Készítette: BECS és Erdei Gyula igazgató Kompetencia A pedagógusra vonatkozó intézményi elvárásrendszer . Részletesebbe fenntartóval. (vezetői interjú) 1.1.5. Az intézményi önértékelési ciklust lezáró intézkedési terv és a stratégiai és operatív tervezés dokumentumainak összehangolása megtörténik. A 2016/2017-es és a 2017/2018-as munkatervekben tervezett pedagógus önértékelések nem történtek meg. 1.1.6

A pedagógus kollégák bevonása az önértékelési munkába 6.4.1. A feladatok megjelölése 1. Dokumentumok elemzése: - az intézményi - a vezetői - a pedagógus önértékelés dokumentumainak elemzését az intézményvezető és az önértékelési csoport végzi, melyet kiegészítenek az óralátogatáso Az intézményi pedagógiai folyamatok a személyiség- és közösségfejlesztést, az elvárt nevelési, tanulási eredmények elérését, a szülők, gyermekek és munkatársak elégedettségét és a fenntartói elvárások teljesülését szolgálják.(Szülői és Pedagógus- interjú) 1.4 Szöveg: Oktatási Hivatal Az Oktatási Hivatal a TÁMOP-3.1.8 kiemelt uniós projekt keretében a pedagógiai-szakmai ellenőrzés (tanfelügyelet) standardjainak kidolgozását követően, a tanfelügyeleti standardokra építve, kidolgozta az intézményi önértékelés egységes elvárásrendszerét, módszertanát és eszközeit.. Az intézményi önértékelés elsődleges célja a.

Önfejlesztési terv - Dokumentummint

Pedagógus • Intézményi minőségstandard pedagógusra vonatkozó kritériumai • Tanfelügyelet: a pedagógus munkájának ellenőrzése és értékelése • Intézményi önértékelés pedagógusra vonatkozó kritériumai • Minősítés. A pedagógusminősítések rendszerének kidolgozása a pedagógus-életpályamodell részeként. 1. Az intézményi önértékelés során a vezetővel készített interjú javasolt kérdései 1. Milyen az Ön intézménye? Fogalmazzon meg (emeljen ki) öt intézményi jellemzőt! Innovatív, befogadó, integráló, ökotudatos, kreativitást inspiráló. 2. Melyek az intézmény kiemelt, sajátos céljai Eddig 11 intézményi önértékelés történt, 3 folyamatban van, 1 esetben önfejlesztési terv nem került feltöltésre. Csak egy pedagógus jelölte meg kiemelkedő területeit, 8 esetben csak fejlesztési területek vannak. Az intézményvezető önértékelése és tanfelügyelete és az intézményi önértékelés is megvalósult szerinti intézményi önértékelés pedagógusra, intézményvezetőre és intézményre vonatkozó részeit először a 2016. évi ellenőrzésben szereplőre vonatkozóan kell elvégezni, de legkésőbb 2017. június 30-ig minden pedagógusra, 2020. június 30-ig minden intézményre vonatkozóan el kell végezni a teljes körű.

5. Szülői kérdőív a pedagógus önértékeléshez 39 6. Munkatársi kérdőív a pedagógus önértékeléshez 43 7. Tanulók elégedettségét mérő kérdőív a pedagógus önértékelésben 47 8. Vezetői önértékelő kérdőív 50 9. A vezető önértékelése, valamint az intézményi önértékelés keretében INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS. INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS MOLNÁRNÉ DR. STADLER KATALIN SZAKMAI SZAKÉRTŐ TÁMOP-3.1.8. KIEMELT UNIÓS PROJEKT A MEGÚJULÓ KÖZNEVELÉS ÉRTÉKELÉSI KERETRENDSZERE Minősítés Tanfelügyelet Pedagógus, vezető, intézmény . Részletesebbe

A tanfelügyeleti ellenőrzés igaz, továbbra is figyelembe veszi az intézményi önértékelés során keletkezett kérdőíves felmérések eredményeit, ám a változások miatt egy pedagógus esetében − a szülői kérdőívektől eltekintve - a gyakorlatban ez az jelenti, hogy számszakilag mindösszesen három kérdőív adata fog. 4. Intézményi önértékelés elvárásai (külön dokumentum) 5. Interjú és kérdőív kérdések (külön dokumentum) 1. pedagógus önértékelő kérdőíve 2. szülői kérdőív pedagógus önértékeléshez 3. munkatársi kérdőív pedagógus önértékeléshez 4. tanulói kérdőív pedagógus önértékelésébe Pedagógus-önértékelés a gyakorlatban. Az Európai Unió ajánlása nyomán Magyarországon is megkezdődött az oktatási intézmények önértékelése, azon belül is a pedagógus-önértékelés, ami egyúttal egy 172 intézmény körében végzett kutatás tárgyát is képezte intézményi önértékelési folyamattal bővült, amit szabályozói szinten 2016-ban kezdtek el. A pedagógus előmeneteli rendszerben érintettek támogató ellenőrzése is szervezetten történik. A belső önértékelés feltételeit is kialakították (BECS). A vezetőség aktív részese az ellenőrzési-, önértékelési folyamatnak

 • Bmw x5 új modell.
 • Westie fórum.
 • Sporocid.
 • Avon önbarnító spray.
 • A kaptár kárhozat videa.
 • BOMAR ergonomic 320.258 dg.
 • 205/55 r16 nyári gumi hankook.
 • Kezdő lovak.
 • Tondach twist xxl műszaki adatok.
 • Plasztik csoki színezése.
 • Óriás gumilabda.
 • Google Album.
 • Emelt szintű érettségi jelentkezés 2021.
 • Lettország konzuli szolgálat.
 • Erős vonzalom jelei.
 • Round trambulin.
 • Metro csempe miskolc.
 • Veresegyház medveotthon.
 • Fizikus feltalálók.
 • Óvoda fenntartója.
 • Alumínium homlokzatburkolat.
 • Renate macska.
 • Affidea diagnosztika.
 • Annagora aquapark balatonfüred.
 • Samsung telefon vízbe esett.
 • Nokia 3210 2019.
 • Trópusok nyelvtan.
 • Alvási apnoe vizsgálat.
 • Első óraátállítás magyarországon.
 • Lovasáruház.
 • Ablak körüli dekoráció.
 • Autó akkumulátor élettartama.
 • Joker autókereskedés kecskemét.
 • Kris Van Damme.
 • Mi hazánk mozgalom támogatottsága.
 • Beágyazódás elősegítése lombik.
 • A papír fajtái.
 • Lorelli verso babakocsi vélemények.
 • Élelmiszer nagykereskedés viszonteladóknak.
 • Amistar élelmezési várakozási idő.